استعدادشناسی

هزارتوها و معماهای بسیاری صرفا با این هدف طراحی می‌شوند که عده‌ای با حل کردنش سرگرم شوند. ولی همه‌ی ما معمای پیچیده‌تری همراه خودمان داریم که حل کردنش اصلا آسان نیست. هزارتوی بزرگ «من چه کسی هستم؟».
برای این که بفهمیم برای انجام چه کاری مناسب هستیم، مجبوریم با این هزارتو دست و پنجه نرم کنیم. بخشی از حل این هزارتوی پیچیده‌‌ای که «من» را تشکیل می‌دهد، درگروی پیدا کردن پاسخ به این سوال است که «من چه استعدادهایی دارم؟».

فهرست