رویداد سرزمین صدویک درصدی‌ها

ارائه كلان مسائل كشور

جهت‌گیری تخصصی دختران کجاست؟

جهت گیری تخصصی دختران، تلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای کمک به دانشجویانی است که در ابتدای مسیر تخصصی خود هستند، تا بهترین مسیر تخصصی را در راستای توانمندیهای خود و نیازهای کشور، انتخاب کرده و طی کنند.
«جهت گیری تخصصی» فرآیندی است که در آن نخبه، آینده تخصصی خود را بر اساس منطقی الهی و برای پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور هدف‌گذاری می‌کند.
فهرست