تزاحم نقش‌ها

از قدیم گفته‌اند که با یک دست نمی‌شود چند هندوانه را بلند کرد و منظورشان این بوده که بعضی چیزها ربطی به قدرت و توان ما ندارد. گاهی ظرفیت انجام چند کار با هم نیست.
نفش تخصصی‌ای که ما در زندگی انتخاب می‌کنیم، تنها نقشی نیست که باید بپذیریم. همه‌ی ما نسبت به خودمان و خانواده‌مان هم مسئولیت‌ داریم. مسئولیتی که نسبت به خانواده‌مان داریم، اگر خانم باشیم، پررنگ‌تر هم می‌شود و وقتی نقش مادری هم به این نقش‌ها اضافه شود دیگر رسیدن به همه‌ي نقش‌ها هم زمان با هم، یک رویا به نظر می‌رسد. ولی آیا واقعا نقش تخصصی و خانوادگی مصداق این ضرب المثل قدیمی است؟

فهرست