ریز مسائل

وقتی نوزادی به دنیا می‌آید، همه در سرنوشت او فتح دنیاها را می‌بینند. وقتی فرد در مسیر زندگی پیش می‌رود، کم کم معلوم می‌شود که فتح دنیاها چه طور ممکن است. هر کدام از ما قرار است مسئله ای را حل کنیم تا از کنار هم قرار گرفتن بی‌شمار تکه‌های پازل، نقشه فتح دنیا را کشف کنیم!
فاتحان دنیا، هر کدام دارند چه مسئله ای را حل می‌کنند؟ می‌خواهیم پای صحبت‌هایشان بشنویم و تکه‌‌تکه‌های پازل را از نزدیک لمس کنیم…

فهرست